Projekt : kvinnoberättelser

Ett projekt pågår som ska leda fram till en sammanställning i bokform av nedanstående livsöden.

Varje skribent ansvarar för sin text.

Här kan du genom att klicka på rubrikerna läsa de olika berättelserna:

Historien om svensk textilindustri – av Eva Lidén

Kocka på skogen och TV-debut – del I – självbiografi av Karin Bergström

Jobben, facket och vägen framåt – del II – självbiografi av Karin Bergström

Min Mamma – en berättelse av Karin Bergström om sin mor Frida Björn

Min apotekshistoria – om egna yrkeslivet av Anna Swan

Livet som prästfru – om Margareta Hedenberg av Yvonne Calles

Ull, damm och pälsmaskin – om Hennie Eriksson av Yvonne Calles

Månskensbondens dotter– om Rut Lasses av Yvonne Calles

Telefonist vid växelbord  – om Anna av Yvonne Calles

NINNES – en modig och självständig kvinna  – berättad av Yvonne Calles

Minna var husa på Lövnäs – om Minna Tapper av Inger Hagdahl – Gästskribent

Siffror är ett sätt att ordna tillvaron – om Inger Åkerström av Eva Lidén

Orsaflickan Karin – en gång skolan alltid skolan  om Karin Michols av Margareta Nilserud Enberg

Kvinnliga småskollärare på 60-talet –intervju gjord av Anna Swan

En bondmoras göromål – berättelse av Svea Ernstsson

Min skoltid -berättelse av Sineke Ängsås