Arkivcentrum Dalarna, visning av lokaler och utställning

Bild -SVT Nyheter, Margareta Nilserud Enberg

Text- Agneta Barle

Anna Zeniou Garneij, Anna Rössle, Björn Pierrou

 

Det var en mörk kväll den 15 november som lystes upp av ett intressant studiebesök på
Arkivcentrum Dalarna. En grupp medlemmar ur vår förening togs emot av Björn Pierrou,
ansvarig för Arkivcentrums pedagogiska verksamhet, Anna Rössle, chef för
Folkrörelsearkivet och Anna Zeniou Garneij, arkivarie på Folkrörelsearkivet.
Arkivens Dag infaller alltid andra lördagen i november och i år var det nationella temat
Myter och mysterier, men Falun valde barnperspektivet i stället. Det resulterade i
utställningen ”Barn av sin tid – från frihetstiden till idag”.
Men innan vi tittade på den fick vi en spännande inblick i de tre arkivens labyrinter,
bakom brandväggar och inbrottssäkra dörrar. Här råder alltid +18 ° och 40 % luftfuktighet
för det unika materialets skull.
Utställningen var en tidsresa som speglade barns liv och möjligheter under fyrahundra år i
Dalarna. Här fanns skolfoton och arbetsbilder, material från söndagsskolor och
sommarkolonier. En monter handlade om de finska krigsbarnen, en annan om Bergslagens
praktiska skolor. Barns skiftande förutsättningar blev tydliga men man kunde också se vad
samhället gjort för att hjälpa och fostra dem att växa upp till trygga vuxna.
Det var en innehållsrik och berörande utställning som man skulle önska kunde få visas
betydligt mer än bara en vecka. Kanske kunde den få bli en liten vandringsutställning?

Lämna en kommentar