Dalarnas kvinnohistoriska förening

ÄR DU INTRESSERAD AV KVINNOHISTORIA?

Vi finns också på Facebook
fb-art  Dalarnas kvinnohistoriska förening

Föreningen bildades 1980 och dess ändamål är att i Dalarna väcka intresse för kvinnohistoria och kvinnors utveckling. Den vill berätta om kvinnors betydelse idag, bevara kvinnohistoriska minnen och bidra till  erfarenhetsutbyte.

Medlemsskap i föreningen kostar 150 kr per år, som betalas via bankgiro 5590-8503 eller
via Swish 123 528 925 1

Ett projekt pågår där vi dokumenterar kvinnors liv. Vi är några medlemmar i föreningen som skriver ned olika kvinnors berättelser om deras yrken och liv. Vår avsikt är att vi längre fram skall sammanställa de olika berättelserna i bokform.

 

Ansvarig för Dalarnas kvinnohistoriska förenings hemsida är:

Margareta Nilserud Enberg, mobil: 070-5224313

Adress till föreningen:
Dalarnas kvinnohistoriska förening,
c/o ordförande Birgitta Hellström,
Promenaden 17,  791 30 Falun
eller via epost till dalarnaskvinnohistoriska@gmail.com