Dalarnas kvinnohistoriska förening

Är du intresserad av kvinnohistoria?

Dalarnas kvinnohistoriska förening finns även på Facebook fb-art

Facebook @dalarnaskvinnohistoriska

Föreningen bildades 1980 och dess ändamål är att i Dalarna väcka intresse för kvinnohistoria och kvinnors utveckling. Den vill berätta om kvinnors betydelse idag, bevara kvinnohistoriska minnen och bidra till erfarenhetsutbyte.

Välkommen att bli medlem

Medlemsskap i föreningen kostar 150 kr per år, som betalas via bankgiro 5590-8503 eller via Swish 123 528 925 1

Ett projekt pågår där vi dokumenterar kvinnors liv. Vi är några medlemmar i föreningen som skriver ned olika kvinnors berättelser om deras yrken och liv. Vår avsikt är att vi längre fram skall sammanställa de olika berättelserna i bokform.

Adress till föreningen: Dalarnas kvinnohistoriska förening,
e-post: dalarnaskvinnohistoriska@gmail.com