Dalarnas kvinnohistoriska förening

ÄR DU INTRESSERAD AV KVINNOHISTORIA?

Vi finns också på Facebook
fb-art  Dalarnas kvinnohistoriska förening

Föreningen bildades 1980 med syfte att dokumentera och dess ändamål är att i Dalarna väcka intresse för kvinnorohistoria och kvinnors utveckling. Den vill berätta om kvinnors betydelse idag, bevara kvinnohistoriska minnen och bidra till erfarenhetsutbyte

Ett projekt pågår där vi dokumenterar kvinnors liv. Vi är några medlemmar i föreningen som skriver ned olika kvinnors berättelser om deras yrken och liv. Vår avsikt är att vi längre fram skall sammanställa de olika berättelserna i bokform.

Är du intresserad av att skriva och vill ingå i projektgruppen, ta kontakt med oss.

Sammankallande: Yvonne Calles, mobil 072-3319677,  e-post: yvonne.calles@telia.com

Vi som ansvarar för Dalarnas kvinnohistoriska förenings hemsida är:

Margareta Nilserud Enberg, mobil: 070-5224313  (huvudansvarig)
Yvonne Calles, mobil: 072-3319677  (Projekt: kvinnoberättelser)

Adress till föreningen:
Dalarnas kvinnohistoriska förening,
c/o Ordförande: Birgitta Hellström,
Promenaden 17,  791 30 Falun
eller via epost till kulturella27@gmail.com