Kategorier
Blogg

Författaren Anna Jörgensdotter

Efter föreningens årsmöte ons den 23 mars 2016 introducerade oberoende curator Eva Asp författaren Anna Jörgensdotter, som debuterade 2002 och skrivit nio böcker, varav ett par faktaframställningar. 2010 fick A J ta emot Ivar Lo-priset för boken Bergets döttrar, en bok som satt Sandviken på den litterära kartan och gav författaren omdömet ”betydande arbetarförfattare”.

A J berättade att Drömmen om Ester är fiktion  om ett kvinnoöde, som dokumentärfilmen Konstnärinnan på avd 22 av Maud Nycander om Ester Henning (född 1887 i Yngshyttan och död 1985 i Stockholm) givit uppslag till.

E H ”går på tvärs mot sin kvinnoroll” menar A J och den senare tilltalas av detta ”att bryta sig loss”,  att ta klar ställning mot patriarkatet och behandlar detta tema i sina böcker.

Efter ett övergrepp som E H blev utsatt för i Stockholm, blev hon inte tagen på allvar av tjänstgörande polis, när hon anmälde händelsen. Då hade hon spottat på polisen. Detta ledde till att hon placerades på mentalsjukhus och 1919 kom hon till Säter. I 66 år av sitt liv tillbringade hon på institution. Under denna tid skapar E H i lera, broderar och målar. Material är allt hon kommer över ” man tager vad man haver”, t ex disktrasor, pennor som användes på sjukhuset. Utsällningen Schizofrenkonst visade hennes konst tillsammans med verk av Erland Josephson och Carl Fredrik Hill. Konstverk av E H finns också på Nationalmuseum och Moderna museet.

1970 visade Liljevalchs hennes konst utan att hon förknippades med sin sjukdom. Det blev en slags upprättelse för   E H.

Eva Asp förde ett fint samtal med A J och tillsammans med publikens frågor och författarens synpunkter och svar kan man sammanfatta kvällen som mycket givande och belysande av ett liv som visade en kvinna som levde på fel plats och i fel tid.

20160323_190256

Eva Asp och författaren Anna Jörgensdotter på Dalarnas museum ons den 23 mars 2016.

Nedtecknat av Margareta Nilserud Enberg

Kategorier
Blogg

Berättarcafe´: Livstycket – svenska genom skapande, 18 feb 2016

BERÄTTAR-CAFÉ den 18 februari 2016. Tema: svenska genom skapande med integrationsprojektet Livstycket och Birgitta Notlöf. Plats: Kristinegården, Falun. I samarbete hade  Dalarnas kvinnohistoriska förening, Studieförbundet Vuxenskolan och Falu kommuns integrationsgrupp  bjudit in till denna cafékväll.  Till föreläsningen kom 38 personer som uppskattade och entusiasmerades av berättelsen. Efter det att Birgitta lämnat oss för att ta tåget till Stockholm blev det fika och workshop med penslar, färger och gamla lakan.
En mycket lyckad kväll att glädjas åt.

111125livstyckethattenpa

Inbjuden till kvällens berättarcafé var Birgitta Notlöf som 1992 startade Livstycket. Hennes vision var och är “Ett samhälle för alla där jämställdheten mellan kvinnor och män är en viktig grundtanke”. Birgitta berättade livfullt om projektets utveckling och framgång trots ständig oro för ekonomin. Bidrag främst från Stockholms stad beviljas endast för ett år i taget. Övriga inkomster är medlemsavgifter, projektbidrag, gåvor mfl. Verksamheten är mångsidig och varierande med bla språkträning,samhällskuskap, IT-kunskap tillika med hälsa/friskvård och konstnärligt skapande i textilverkstaden.

Demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter är grunden för all undervisning.

Deltagarna anvisas till Livstycket bl a av Arbetsförmedlingarna i Stockholm. Under 2014 var nio personer anställda: pedagoger, konstnärer och administratörer.

Livstyckets pedagogiska idé är att förena teoretisk undervisning med praktiskt arbete. Lokalerna i Tensta är både studierum och verkstad. Det praktiska arbetet ger många tillfällen att träna det svenska språket i en positiv inlärningssituation.

Livstyckets produktion har mönster och färger som utvecklats genom deltagarnas eget skapande. Studiebesök kan tex resultera i en annorlunda karta över Stockholm.

Birgitta visade och berättade om tillkomsten av många vackra tygtryck. Dessa har sedan blivit kläder, hattar, väskor eller tex brickor, pärmar, vykort.

Modevisningar, utställningar, Formex-mässa är tillfällen där man kan se produkterna. En annan möjlighet är att köpa över nätet.
20160218_181055 111207helalivet

Nedtecknat av Sonja Wahlstein