Mitt bidrag till kvinnohistorien -Emilia Henriksson

Text: Maria Larsson Bilder: Emilia Henriksson Emilia Henriksson, frilansare inom film, TV och kommunikation berättar om Riot grrrl-rörelsen, Somalia- och Bangladesh-projekt som hon arbetat/arbetar med. Herstory istället för History är den röda tråden. Kvinnan/ flickan ska ta sig plats, utbildas och ge uttryck genom alla kulturyttringar och professioner. Emilia indelar …

Läs mer