Marie Lennerstig föreläser om Häxprocess under Upplysningstid i Åhl socken 1757-1763 , Dalarna

Text Birgitta Hellström

Bild Lena Grönlund Myrberg

 

Den12 april fick vi lyssna till en mycket intressant föreläsning på Faluns stadsbibliotek om en utdragen häxprocess här i Dalarna 1757-1763. Marie Lennestig berättade mycket engagerat om bl a sin släkting tio generationer tillbaka, Fänriks Kerstin, Kerstin Andersdotter född 1709.

En skomakarlärlings, Erik Johansson i Åhl-Kilen fantasier, om tretton kvinnor och fem män för samröre med djävulen resulterade i att de torterades som häxor och fick men för livet.

Boskapsskötsel var mycket viktigt och ganska mycket boskap i Kilen hade plötsligt dött. Rödkulla, är Sveriges äldsta ras som bl a ger bra ost. Man trodde djuren skadats genom trolldom.
Vid den här tiden tror man på Gud och djävulen.
Pojken Erik fabricerar en historia om att han mött trollpackor.
Notarie Per Ekman tror Erik och driver frågan om häxor. Genom tortyr erkänner kvinnorna att de varit i Blåkulla, att de flugit baklänges till Blåkulla, att de haft samröre med djävulen. Detta var kätteri, en överträdelse av kristna normer. Efter en tid börjar kvinnorna ta tillbaka sin erkännanden.

Fängelse i slutet på 1700-talet var ett förskräckligt ställe. Man var rädd för länsman och risken att hamna där.
Landshövdingen von Hauswolff friar kvinnorna och de får åka hem. Grannarna misstänker dem fortfarande. Landshövdingen förnekar att häxor finns. Erik erkänner att han hittat på allt. Ärkebiskopen Troilius vill ändå driva det vidare. Han är en av ledarna för hattpartiet.
Kvinnorna arresteras igen. Charlotta Taube, som var på besök i Falun hos Gahns, fick höra om dessa anklagelser och skaffade kvinnorna en advokat
Risberg. Svea hovrätt fick sedan höra om åtalet och de frikändes 1761.
Häradshövdingen Ekman dömdes till tre veckors fängelse på vatten och bröd och förlorade jobbet. Kvinnorna fick ett skadestånd på 17 000 daler
som Ekman inte betalade. Han rymde. Så småningom fick de frikända halva summan av staten. Skomakarlärlingen Erik skickades att tjänstgöra i sjuårskriget i Pommern.
Kilen bestod vid denna tid av 31 hushåll. 12 av de dömda kvinnorna bodde där liksom även Erik efter hemkomsten från Pommern. Hur var stämningen där kan man undra.
Fänriks Kerstin dör 75 år gammal 1784.

Vill du läsa mer om adelskvinnan Charlotta Taube gift De la Gardie och hennes ekonomiska hjälp till kvinnorna samt hennes kontakter som gjorde att frågan togs upp i Riddarhuset och sedan hovrätten? Läs då
Marianne Särmans bok ”Charlotta Taube och den sista häxprocessen:
Ett 1700-talsdrama i flera akter”! Den står på avdelning Lz Taube i biblioteket.

Lämna en kommentar