Kvinnohistoriska länkar

Här har vi samlat länkar till föreningar, muséer m m.

Kulturföreningen Fogelstad

“…bildades1921[2][3] av Elisabeth TammAda NilssonHonorine HermelinKerstin Hesselgren och Elin Wägner, och var politiskt engagerad, men partipolitiskt oberoende. Gruppens främsta praktiska insats var Kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad och veckotidskriften Tidevarvet.”

fredrikabremer.se

Föreningen arbetar sedan 1884 för jämlikhet mellan kvinnor och män med bland annat – den dolda kvoteringen i bolagsstyrelser, bra pension! jämställda löner, normkritik i skolan.

kvinnomuseet.se

Virtuellt, feministiskt museum med olika utställningar.

dea-kvinnomuseer.nu 

Dea-föreningen vill visa kvinnors insatser i kulturarvet. “De som kan påvisa sin roll i det förflutna kan också vara med att definiera framtiden.”

kvinnatillkvinna.se

Organisationen Kvinna till Kvinna bildades som en reaktion mot kvinnovåldet under Balkankriget och fortsätter att arbeta för jämlikhet.

mejaforening.se 

Förening för kvinnohistoria och genusforskning. Kvinnodatabasen Jämtlandskvinnor. Kvinnokarta Östersund.

kvinnohistoriska.se

” ska verka för att kvinnors historia och historier undersöks, förvärvas, bevaras, förmedlas och synliggörs publikt. Vi ska bedriva innovativ museiverksamhet – utan en egen permanent byggnad.”

kvinnohistoriskt.se

Kvinnohistoriskt museum, beläget i den sk Väven i Umeå diskuterar föreställningar om kön och makt, identitet och historia. “En plats för reaktion, aktion, skratt och debatt. Vi vill ge nya perspektiv på det förflutna, belysa samtiden och tillsammans forma framtiden.” Nominerat till årets museum 2019.

kvinnligaakademiker.se 

Kvinnliga akademikers förening (KAF) – vill stimulera kvinnor som vill arbeta med utbildning och jämställdhet, nationellt och internationellt.

ikf.sehotelljouren.se

IKF Malmö är idag en organisation som stöttar utrikes födda kvinnor för att dessa integreras i samhället och kan få ett jobb.

livstycket.com

Livstycket är ett modernt kunskaps-och deigncenter i Tensta och där försöker man kombinera konstnärlig verksamhet med teoretisk undervisning för utrikes födda kvinnor. Webbutik säljer fina produkter.

Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet, ikff.se

IKFF är en “feministisk fredsorganisation som arbetar för att öka kvinnors deltagande i fredsprocesser.” … driver och påverkar frågor i FN samt är en svensk sektion av den internationella fredsorganisatonen Women’s International League for Peace and Freedom.

Instagram @kvinnohistoria

Instagram @dagensdam

@kvinnohistoria presenterar varje dag en viktig händelse i en kvinnas liv.

selmalagerlof.org

Sällskapet har bland annat som syfte att understödja forskning om SL och hennes författarskap.

Ottilia Adelborgs museum, ottiliaadelborgmuseet.se

Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, skbl.se/sv

Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, SKBL, har tillkommit vid Göteborgs universitet och har finansierats av Riksbankens Jubileumsfond. Hittills finns 1000 levnadsteckningar över svenska kvinnor och utländska kvinnor som varit verksamma i Sverige.