Kvinnohistorisk dokumentation

Min farmor Ida Maria Lindholm, född Enochsson
Om Ida Lindholm, född 1876 av Laila Söderlund, Falun
Med moderlig ömhet och nit
Om Skyddsmödraförbundets filantropiska verksamhet i Falun av Lena Grönlund Myrberg

Barnmorskor Malung

Kvinnor för fred i Falun  
Anna-Lena Stenberg om organisationen Kvinnor för fred i Falun

Malungsflicka går skolan i Stockholm 
Elisabet Larsson publicerar en mikrohistorisk studie om sin mamma.

Mejt Ahlmark
Mejt Almark skriver om sin tid som socialarbetare i Falun, 70-talet