Styrelse

 

Anna Hagland, ordförande

e-post, dalarnaskvinnohistoriska@gmail.com

Bodil Nordström Karydakis, sekreterare

Maud Pettersson, kassör

Lena Grönlund Myrberg, ledamot

Anna Zeniou Garneij, ersättare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemsavgift: 150 kr per år (2022),  bankgiro: 5590-8503 swish:1235289251 ange ditt namn i meddelandefältet. 

 

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse 2016 

Verksamhetsberättelse 2015

 Årsmötesprotokoll 2019 

Årsmötesprotokoll 2018

Årsmötesprotokoll 2017

Årsmötesprotokoll-2016

 

 

 

Adress till föreningen:

Dalarnas kvinnohistoriska förening, c/o Ordf. Birgitta Hellström, Promenaden 17,  79130 Falun, mobilnr 076-8647518