Styrelse


Lena Grönlund Myrberg, Birgitta Hellström, Bodil Nordström Karydakis,  Margareta Nilserud Enberg, Maud Pettersson. Ersättare saknas.

 

Ordförande Birgitta Hellström 

epost, dalarnaskvinnohistoriska@gmail.com

Kassör Maud Pettersson

Sekreterare Bodil Nordström Karydakis

Margareta Nilserud Enberg, ansvarig för hemsida och facebooksida

Lena Grönlund Myrberg, ledamot

Ersättare  Anna Hagland, Anna Zeniou Garneij, Ylva Sellin Isaksson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemsavgift: 150 kr per år (2022),  bankgiro: 5590-8503 swish:1235289251 ange ditt namn i meddelandefältet. 

 

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse 2016 

Verksamhetsberättelse 2015

 Årsmötesprotokoll 2019 

Årsmötesprotokoll 2018

Årsmötesprotokoll 2017

Årsmötesprotokoll-2016

 

 

 

Adress till föreningen:

Dalarnas kvinnohistoriska förening, c/o Ordf. Birgitta Hellström, Promenaden 17,  79130 Falun, mobilnr 076-8647518