Om Edith Södergran som fotograf

Författarbesök Falu stadsbibliotek 13 september 2023

Text, foto  –  Lena Grönlund Myrberg

Nina Ullmaja – En annan Edith

Nina Ullmaja är först och främst formgivare men har även utgivet några böcker. När hon anlitats som formgivare till Stina Ekblads självbiografi fick Nina syn på ett par foton som tagits av Edith Södergran (1892-1923). Då hon aldrig vare sig sett foton av Södergran eller ens hört talas om att hon fotograferat väcktes intresset att veta mera. Detta sammanföll med utbrottet av covid och det mesta annat lades på is vilket gav utrymme till att forska mera om Edith Södergrans fotografier och liv.

Det visade sig att det återstår 423 bilder som Edith Södergran fotograferat och att de flesta finns hos Svenska litteratursällskapet i Helsingfors. Foton som är fria för användning. Nina Ullmaja förvånades både över att Södergran var så tidigt ute att fotografera och att fotona finns kvar. Mycket av kvarlåtenskapen i form av brev och andra anteckningar förstördes av Edith Södergran själv eller av hennes mamma, som hade lovat dottern att inget skulle finnas kvar att ”rota” i. Efter att ha varit deponerade i några olika arkiv kom fotografierna till allmän kännedom först 1961.

Nina Ullmaja fann att fotografierna är väldigt intressanta och menar att Södergran var en duktig fotograf även om de kanske inte ses som konventionellt tekniskt perfekta. Ullmaja bestämde sig så småningom att författa en bok med Edith Södergrans och några andras fotografier som utgångspunkt. Vidare  beslutade Ullmaja att själva texten skulle utformas som att hon skrev brev till Södergren som till en väninna.

Edith Södergren fotograferade många människor men då hon vanligtvis fotograferade utomhus i naturljus blev fotona mer avslappnade och nära modellerna jämfört med studiebilder. Det var många kvinnor på bilderna – många med katter i famnen – och över huvud taget så många katter att en man klagade på att det nästan inte fanns några män på fotona utan att de ersatts av katter. Hon fotograferade många olika naturmotiv och dokumenterade bland annat Davos i Schweiz och sanatoriet där hon var inlagd i över två år.

Södergrans familj hade varit granska välbärgade men i samband med ryska revolutionen 1917 försvann familjens förmögenhet. För att försörja sig och modern Helena startade hon en affärsverksamhet med att producera och sälja vykort av sina fotografier. Men det tycks inte har varit någon lukrativ verksamhet utan mor och dotter kom att ha det fortsatt svårt ekonomiskt. Edith Södergran avled av sin tuberkulos 1923.

Forskningen kring Edith Södergrans fotografier och hennes liv ledde också till att Nina Ullmaja blev mer intresserad av sina egna finska anor. Bokens sista kapitel beskriver närmare Finlands historia från sekelskiftet 1900.

Med Nina Ullmajas förläsning fick åhörarna se och höra en spännande och ny sida av poeten Edith Södergran. 

Lämna en kommentar