Orden gror- bok-och poesisamtal med Anna Hallberg, poet och kritiker

Falu Stadsbibliotek Anna Hallberg

Text: Agneta Jansson, Bilder: Margareta Nilserud Enberg

En ganska stor skara litteraturintresserade personer samlades i Falu stadsbibliotek på
måndagseftermiddagen för att lyssna på poeten och litteraturkritikern Anna Hallberg. Vi
förväntade oss säkert annat än hjärta/smärta och vi blev verkligen sannspådda.
Anna har framträtt med sin poesi och bland annat varit “förpoet” till Katarina Frostenson.
Debutboken heter Friktion och innehåller märkligt nog inga personlig pronomen. Annorlunda och
svårt!
Bok nummer två heter På era platser och tar sin energi från bildkonsten. Därifrån tar Anna också
sin inspiration till bokomslagen. Colosseum-Kolosseum har ett helt svart omslag som rättvisar
innehållet: galenskap, sjukhus och mental ohälsa.
Ljusgrönt och aska har ett lindblomsgrönt omslag och texterna är enligt Anna som att gå in i en
grön dunge.
Anna läste ett antal dikter ur flera av sina verk, bland annat ur Chow Chow som gav oss blickar från
Geislerska parken och Holmgatan.
När en diktsamling är färdig vill Anna genast börja på en ny och eventuellt kommer nästa att få ett
blått omslag. Vad kan det tänkas symbolisera? Spännande!
Arrangemanget som var mycket uppskattat var ett samarbete mellan Falu stadsbibliotek, SPF
Seniorerna, Dalarnas kvinnohistoriska förening och Studieförbundet Vuxenskolan.
Vi tackar för en inspirerande eftermiddag.

Anna Hallberg

Lämna en kommentar