Mitt bidrag till kvinnohistorien -Emilia Henriksson

Emilia_Henriksson_somalia

Text: Maria Larsson Bilder: Emilia Henriksson
Emilia Henriksson, frilansare inom film, TV och kommunikation berättar om
Riot grrrl-rörelsen, Somalia- och Bangladesh-projekt som hon arbetat/arbetar med.
Herstory istället för History
är den röda tråden. Kvinnan/ flickan ska ta sig plats, utbildas och ge uttryck genom alla
kulturyttringar och professioner.
Emilia indelar sitt liv i tre delar.
Ett: Mamma. Emilia är uppvuxen i Falun och har sedan några år återflyttat till Falun från
Stockholm.
Två: Filmare i projekt i Somalia och Bangladesh
Tre: Opinionsbildare i Grrrl Collection och Riot grrrl där hon arbetar med ungdomar.
Riot grrrl her story började på 90-talet i USA inom musikrörelsen.Tjejerna tog sig plats i en killdominerad
värld. Bildade punkband och gav ut tidningar.
Rörelsen kom till Sverige och Falun i början av 2000-talet.
Ungdomar gick till ”Valla” ungdomens hus. Där växte en Riot grrrl-grupp med Emilia och Malin
Ringsby i spetsen som så småningom arrangerade Sveriges första Ladyfest på Globen i Falun.
Tråden var att bryta normen med olika metoder.
2014 börjar Emilia arbetet med Girl Collection. Här står historiebeskrivningen i centrum.
Tjejer tar sin plats men det är viktigt att detta också dokumenteras och speglas i samhället.
”You can’t bee if you cannot see” är ett slagord. De eflekterar och pratar om normer och strukturer.
Ladyfest i film : Här lär Emilia ungdomar på kollo att filma och berätta sin historia. Ungdomarna i
sin tur sprider kunskapen vidare.

Riot grrrl
Emila har arbetat som medieproducent på Högskolan Dalarna och dokumenterade då bl annat ett
projekt i Somalia som Högskolan drev. Utbildning är vägen framåt. Sexual and reproduction helth.
Utbildning av barnmorskor på master-nivå . Högskolan arbetar mycket med distansutbildning.
Somalia är ett mycket utsatt land, har hög barndödlighet (ett av fem barn dör före fem års ålder)
och svåra motsättningar finns i landet. Ändå finns en stark optimism som Emilia lyckades
förmedla.
Just nu jobbar Emilia med ett projekt i Bangladesh med FN som huvudman. Bangladesh brottas
med bl. a. svåra miljökatastrofer och många gigantiska flyktingläger.IMG_0871

 

Den förföljda folkgruppen Rohingya flyr från angränsande landet Burma.
Emilia filmar utbildningsmaterial för personer som ska arbeta i Bangladesh.
En intressant kväll som förmedlade Emilia Henrikssons bidrag till kvinnohistorien inte bara från vår egen miljö
utan också från andra länder.

Lämna en kommentar