Kvinnliga tonsättare, hur har deras liv varit

Text: Anna Swan

banner_dkh

 

Fredagen den 14 oktober gavs tillfälle att lyssna till musik och föredrag om kvinnliga musikers liv och livsvillkor på Dalarnas Museum. Detta, som en del av programmet för Feministiskt Forums i Dalarna 2016, ett samarbete där även Dalarnas Kvinnohistoriska Förening deltog.

Eva Öhrström, professor em i musikhistoria, har skrivit och forskat i kvinnors musicerande, om folkkonserter och om musiken i salongslivet under tidigt 1800-tal. Hon blev Sveriges andra kvinnliga professor i musikvetenskap.

En kammarmusikensemble ur Datasinfoniettan framförde verk av kvinnliga tonsättare. Musikupplevelsen blev total med dessa skickliga musiker!

En tonsättare, vars verk även framfördes, var Elfrida Andrée, (1841-1929), född på Gotland. Hon var även en pionjär inom kvinnorörelsen, utbildade sig till organist och blev Sveriges första kvinnliga domkyrkoorganist. Som tonsättare och dirigent var hon verksam i Göteborg, men hennes kompositioner blev uppmärksammande både inom och utom Sverige.

Bland andra svenska tonsättare från denna tid finns Helena Munktell, (1851-1919) född i Grycksbo utanför Falun, Valborg Aulin (1860- 1928) och Karin Malmlöf-Forssling, (1916 – 2005), föddes i Gävle men var sedan 1952 bosatt i Falun.

Helena Munktell kom att bli medlem i Föreningen Svenska Tonsättare, 1918. Där även Karin Malmlöf- Forssling kom att bli invald, 1970. De utgör pionjärerna bland kvinnliga tonsättare i den mansdominerade musikhistorien.

Kvinnligt musicerande har funnits tidigt, men endast för de familjära kretsarna, redan på tidigt 1500-tal blommade konst, musik och kulturlivet i Florens, Italien och därifrån spreds sig traditionerna ut över Europa.

Eva Öhrstöm betonade att då hon, 1980, startade sin forskning kring kvinnliga tonsättare, fanns inte mycket att finna i de musikhistoriska samlingarna, lyckligtvis ser det lite annorlunda ut idag.

 

 

Lämna en kommentar