Höstutflykt 2021- Klosters bruk

Efter ett långt coronauppehåll blev det äntligen möjligt för föreningen att göra en gemensam utflykt. Målet för höstens utflykt blev Klosters bruk och Stjärnsund. Båda orterna ligger i Hedemora kommun utefter den skyltade leden Husbyringen.

Vi var ett tiotal damer som onsdagen den 25 augusti per bil tog oss de cirka 4,5 milen till Kloster bland annat via den vackra vägen utefter Dalälven mellan Fäggeby och Dala Husby.

Kloster hette ursprungligen Riddarhyttan då man vid mitten av 1400-talet anlade hyttor för järn- och kopparframställning utefter ån som strömmar genom byn. Vid slutet av 1400-talet instiftades ett cistercienskloster som blev Sveriges nordligaste kloster och som gett namn till orten. Klostret stängdes dock redan vid mitten av 1500-talet och byggnaderna förföll till ruiner. Driften vid hyttorna och hamrarna kompletterades på 1600-talet med kruttillverkning som vid 1700-talets mitt hade vuxit till Sveriges största krutbruk. Ett halvt sekel senare övergick Kloster till att bli ett järnbruk och ett plåtvalsverk inrättades. Men 1888 lades bruket ned liksom de flesta av Bergslagens små järnbruk då driften koncentrerade till stora industrianläggningar. I dag syns spåren av industrin som rester murar här och där förutom ett krutmagasin och Gustaf de Lavals smedja.

Kvar finns herrgårdsanläggningen ganska intakt även om mangårdsbyggnaden uppfördes så sent som sekelskiftet 1900. Men det som vi framför allt kom för att se var den nyrestaurerade (2018) Klosters herrgårdspark – Engelska parken. Parken anlades som en inrutad barockanläggning under 1700-talet som utvidgades under 1800-talet med den då så moderna friare anlagda engelska parken. Denna typ av park karakteriseras av naturliga former, lummig grönska och slingrande gångvägar i ett böljande landskap. Inte att förglömma är närvaron av vatten i olika former där man på vackra broar tar sig över strida strömmar, lugna bäckar eller till öar i en liten damm.

Tack vare den stora regnmängden som fallit tiden innan vår utflykt fick vi uppleva en fantastisk parkpromenad där vattnet fullständigt forsade och som bidrog till att förstå hur vattnets kraft använts i Kloster under århundradena för att driva de olika anläggningarna.

Regnmolnen hade hängt tunga redan vid avfärden från Falun men regnet dröjde precis tills vi efter parkpromenaden gick in i Bruksmuseet där vi också kunde packa upp vår medhavda fika. Det trevliga lilla museet ligger i det vackra gamla bruksstallet från tidigt 1800-tal. Museet är öppet dagligen 10-18 maj-sep och entrén sköts genom självbetjäning.

Efter besöket i Kloster valde de flesta i gruppen att på hemvägen fara via Stjärnsund för en kort promenad i det välbevarade bruket som i sig är ett utflyktsmål i sig vid en framtida vår- eller höstresa.

Bruksruiner och i bakgrunden Klosters herrgård
Strida strömmar i Klosterån efter senaste skyfallet
De glada utflyktsdeltagarna

Text och foto: Lena Grönlund Myrberg

Lämna en kommentar