Föredrag av Andrèa Räder om bröderna Grimm och kvinnliga berättarkällor.

Text: Maria Wååg

Efter årsmötet den 30 mars på Bibliotekskaféet Rekommenderas fick vi lyssna på författaren, illustratören och pedagogen Andrèa Räder. Föredraget handlade om biografin, Bröderna Grimm – inte bara Snövit, som är den första svenska biografin om Jacob och Wilhelm Grimm.

Andrèa berättade att det var Snövit som förde henne till bröderna Grimm när hon fick uppdraget att illustrera sagan. Hon köpte en sagosamling från 1899 och läste Snöhvit på ålderdomlig svenska för att komma närmare det tyska originalet. Det fanns ytterst lite att läsa om bröderna Grimm på svenska.

20170330_191611

Hon började samla på allt hon kom över om de båda bröderna: artiklar, avhandlingar, facklitteratur, brev, deras vetenskapliga verk och olika utgåvor av deras sagosamling Kinder- und Hausmärchen. Hon blev alltmer nyfiken på de båda bröderna och hur deras berömda sagosamling hade kommit till stånd. Hon började skriva en biografi, men allteftersom materialet växte blev det en bisyssla för henne, som det tog fem år att få klar.

Andrèa förklarade att Bröderna Grimms sagor är ett stort litterärt samlingsprojekt, och att många av de mest älskade sagorna förmedlades av unga kvinnor ur brödernas bekantskapskrets. Jacob och Wilhelm Grimm började teckna ner sagor i början av 1800-talet och den första utgåvan av Kinder- och Hausmärchen publicerades 1812. Sagosamligen har översatts till runt 160 språk.

Framförallt pratade Andrèa om de kvinnor som berättade många av de mest älskade sagorna för bröderna. Vi fick som åhörare stifta bekantskap med flera av brödernas kvinnliga sagoberättare. Den första stora sagokällan fann bröderna hos sina grannar i Kassel, familjen Wild, som hade sex döttrar. Sammanlagt bidrog familjen Wild med runt två dussin sagor, varav de flesta berättades av Dortchen. Hon kom senare att gifta sig med Wilhelm Grimm.

20170410_170438 (1)

En annan sagokälla blev systrarna Hassenpflug, som bidrog med närmare fyrtio sagor. Marie Hassenpflug var en benådad berättare med Snövit, Rödluvan och Törnrosa på sin repertoar, men hon bidrog också med skräcksagor. Så snart en sagokälla sinade fann bröderna en ny, och från den katolska adelssläkten von Haxthausen kommer ett åttiotal sagor. Deras mest kända bidrag är Stadsmusikanterna i Bremen.

Bröderna hade ett stort kontaktnät som sträckte sig över hela Europa. Deras forskning omfattade litteratur från Island i norr till Italien i söder, från Irland i väster till Ryssland i öster, och från Europa vidare till Orienten och Indien. Bröderna Grimm var både sagosamlare och språkforskare. I slutet av sin biografi har Andrèa nyöversatt och kommentarerat femton Grimmsagor.

Vi som tagit oss till kvällens möte fick glädjen att höra på Andrèas otroligt intressant föredrag, som gjorde att vi fick en mycket bra förståelse för sagornas ursprung och brödernas liv.

20170330_191655 (1)

Lämna en kommentar