Berättarcafe´: Livstycket – svenska genom skapande, 18 feb 2016

BERÄTTAR-CAFÉ den 18 februari 2016. Tema: svenska genom skapande med integrationsprojektet Livstycket och Birgitta Notlöf. Plats: Kristinegården, Falun. I samarbete hade  Dalarnas kvinnohistoriska förening, Studieförbundet Vuxenskolan och Falu kommuns integrationsgrupp  bjudit in till denna cafékväll.  Till föreläsningen kom 38 personer som uppskattade och entusiasmerades av berättelsen. Efter det att Birgitta lämnat oss för att ta tåget till Stockholm blev det fika och workshop med penslar, färger och gamla lakan.
En mycket lyckad kväll att glädjas åt.

111125livstyckethattenpa

Inbjuden till kvällens berättarcafé var Birgitta Notlöf som 1992 startade Livstycket. Hennes vision var och är “Ett samhälle för alla där jämställdheten mellan kvinnor och män är en viktig grundtanke”. Birgitta berättade livfullt om projektets utveckling och framgång trots ständig oro för ekonomin. Bidrag främst från Stockholms stad beviljas endast för ett år i taget. Övriga inkomster är medlemsavgifter, projektbidrag, gåvor mfl. Verksamheten är mångsidig och varierande med bla språkträning,samhällskuskap, IT-kunskap tillika med hälsa/friskvård och konstnärligt skapande i textilverkstaden.

Demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter är grunden för all undervisning.

Deltagarna anvisas till Livstycket bl a av Arbetsförmedlingarna i Stockholm. Under 2014 var nio personer anställda: pedagoger, konstnärer och administratörer.

Livstyckets pedagogiska idé är att förena teoretisk undervisning med praktiskt arbete. Lokalerna i Tensta är både studierum och verkstad. Det praktiska arbetet ger många tillfällen att träna det svenska språket i en positiv inlärningssituation.

Livstyckets produktion har mönster och färger som utvecklats genom deltagarnas eget skapande. Studiebesök kan tex resultera i en annorlunda karta över Stockholm.

Birgitta visade och berättade om tillkomsten av många vackra tygtryck. Dessa har sedan blivit kläder, hattar, väskor eller tex brickor, pärmar, vykort.

Modevisningar, utställningar, Formex-mässa är tillfällen där man kan se produkterna. En annan möjlighet är att köpa över nätet.
20160218_181055 111207helalivet

Nedtecknat av Sonja Wahlstein

Lämna en kommentar