Vem var Tekla Borg?

Text och foto, Birgitta Hellström

Birgitta Mattsson och Ingela Berg Tufvesson berättade om sin forskning

om Tekla Borg 1871-1922, doktorinnan Hällsjö i Domnarvet, på Falu stadsbiblioteket måndagen den 2 mars.

Hon var en fattig sömmerska som utbildade sig till barnmorska i Stockholm

och blev överbarnmorska i Norrköping och sedan genom giftermål med Karl Edvard år 1900 doktorinnan Hällsjö i Domnarvet.

I Norrköping födde 1/3 av arbetsklassens kvinnor sina barn på barnbördshuset.

De rika födde hemma med barnmorska. Det var stor stress och Tekla drabbades av nervsvaghet.

Efter giftermålet och flytten till Dalarna blev hon omyndig.

Hennes uppgift nu blev att sköta hemmet och fördela arbetsuppgifterna bland

tjänstepigorna. Både Karl Edvard och Tekla var mycket sociala men fick inga egna barn. De tog däremot hand om två fosterbarn, men Tekla kunde inte bli fostermamma eftersom hon var omyndig.

1911 reste paret till Italien med en resebudget på 3000 kr. Tågbiljetten kostade 303 kr i dagens penningvärde ca 14 000 kr. Teklas väninna Hanna var med på resan.

Relationen mellan de båda resulterade i att man 1918 skrev på ett hemskillnadsavtal. Tekla försökte därefter begå självmord.

Skilsmässan blev klar 1919. Tekla fick allt hon behövde för två rum och kök

samt ett underhåll på 400 kr/månad. Fem veckor senare gifte sig Hanna och

Karl Edvard Hällsjö, bruksläkaren på Domnarvet. Tekla flyttade då till Stockholm.

Hällsjö var bland annat ordförande i Tunabygdens fornminnes-

och hembygdsförening 1915-1950 och initiativtagare till uppförandet

av Tunabygdens gammelgård 1919.

Han var även en stor boksamlare och hans boksamling donerades till

Borlänge bibliotek efter hans död. Där finns nu ett särskilt rum för hans

samlingar.

I maj 1922 hamnade Tekla på Serafimerlasarettet med dödlig blodbrist.

Hon blir där till sin död 8 november 1922. Hon dog några dagar innan sin

51-års dag.

Som kvinna levde hon utan rättigheter och möjligheter att själv bestämma

över sitt liv och hon fick aldrig uppleva kvinnlig rösträtt eller jämlikhet mellan

män och kvinnor.

Skriften ”Öfverbarnmorskan Tekla Borg som blev doktorinnan Hällsjö” kan

lånas på biblioteket eller köpas av författarna, Ingela Berg Tufvesson 0243- 225151.

Välbesökt vid föredraget om Tekla Borg på Falu stadsbibliotek

Lämna en kommentar