Två Falukvinnor

Text: Karin Alexanderson

Bilder: Folkrörelsearkivet (AW)

Wikipedia ‘(ED)


Anna Wallin

Elma Danielsson

 


Elma Danielsson (1865 – 1936) och Anna Wallin (1886 – 1950), två pionjärer inom den svenska socialdemokratiska kvinnorörelsen porträtterades av Karin Alexanderson i en digital föreläsning tisdagen den 16:e mars 2021. 1921 fick kvinnor i Sverige rösta för första gången vilket dessa kvinnor arbetat för. Bägge var födda i Falun. Anna verksam i Falun och mycket aktiv under lång tid i fattigvårdsstyrelse, nykterhets- och barnavårdsnämnd. Hon var Dalarnas socialdemokratiska kvinnoförbundets första ordförande under en följd av år. Inte minst verkade hon för att kvinnor skulle få möjlighet till avlastning och startade semesterhem på Gamla Berget och i Runnvika. Elma var gift med Axel Danielsson som startade tidningen Arbetet. Men som inte många vet så var Elma den som såg till att tidningen kom ut under hans fängelsevistelse och 20 år efter hans död. Hon är värd att lyftas fram i ljuset. Bägge kvinnorna var färgstarka och drivande. De agiterade för arbetarnas rätt och lyfte specifikt kvinnofrågan om än lite olika mycket. Arrangemanget var ett samarbete mellan Dalarnas kvinnohistoriska förening, Falu stadsbibliotek och Studieförbundet Vuxenskolan.

 Källor:

Alexanderson, Karin (2019). Elma Danielsson – en pionjär inom arbetarrörelsen: Ur: Dala-Demokraten 2019-12-19.

Alexanderson, Karin (2020). Falu Fattigvårdshistoria – fram till 1960-talet. Alinea förlag. Lidingö.

 

Lämna en kommentar