Sommarutflykt 2019- Karlfeldtsgården Sångs


Text, Lena Grönlund Myrberg. Foto, Birgitta Hellström, Lena Grönlund Myrberg.

Dikten Jungfru Maria, illustrerades av Jerk Werkmäster.


Den 30 juli samlades 13 förväntansfulla medlemmar utanför Sångsgården vid Opplimen utanför Leksand. Snart öppnades porten och vi hälsades hjärtligt välkomna av Gun Britt Berggren till en guidning om växter, poesi och biografi.

Gun Britt Berggren gav oss en fascinerande inblick i Erik Axel Karlfeldts liv från födseln i Karlbo utanför Avesta till Nobelpris i litteratur. Förhållandet till Gerda som var minst sagt invecklat men så småningom resulterade i fyra barn och giftermål.


Redan i början av 1900-talet hade Erik Axel Karlfeldt fäst sig vid trakten då han gjort några vandringsturer ett par somrar. Detta kan ses i hans diktning från den tiden. Gun Britt Berggren berättade att det finns tecken som tyder på att han blivit djupt förälskad i en flicka från Sör Bergsäng, en flicka som var både döv och stum men att de fått en innerlig kontakt. Till stor sorg avled flickan i epilepsi strax efter mötet.
Längtan till Dalarna fanns ständigt hos Karlfeldt och då flera bekanta som Zorn, Carl Larsson och Ankarcrona flyttat dit blev längtan allt större. På ett tips av Ankarcrona fick han reda på den då obebodda och något förfallna gården. 1921 skrevs kontraktet och snart påbörjades om- och tillbyggnationer. Byggnader flyttades och placerades så att det bildades en inhägnad gård. En stuga inreddes till Eriks arbetsrum och kom att kallas Gammelstugan.
Erik hade ju ett stort intresse för blommor och trädgård vilket inte minst kan ses i hans diktning.

Foto Lena Grölund Myrberg

Som trädgårdsarkitekt anlitades en av Sveriges första kvinnliga trädgårdsarkitekter Ester Claesson. De fick kontakt i samband med att hon anlade trädgården vid villa Brevik på Lidingö. Hon hade som förebild Arts and Craftrörelsen. Trädgården i Sångs är den enda av Esters Claessons trädgårdar som finns kvar i nära nog oförändrat skick.

Ester Claessons ritning, Wikipedia

Då Erik Axel Karlfeldt dog redan 1931 var det i praktiken Gerda Karlfeldt som blev den som förvaltade gården. 1945 hade hon börjat ha gården öppen för turister. Hon var djupt engagerad i gården under fem decennier till sin död 1981.

Gun Britt Berggrens visning gav oss många intressanta kopplingar hur blommor och växter använts för att beskriva karaktärer i hans diktning. Man blev verkligen intresserad av att plocka fram hans verk och se andra saker i dikterna än förr.
Förutom att se trädgården fick vi gå in i Gammelstugan som vad jag förstår lämnats i det skick som den var i då Erik Axel arbetat i den för sista gången 1931. Gun Britt Berggren visade på möbler och textilier i rummet som berättade om de täta kontakterna mellan familjerna Karlfeldt och Zorn. Inte minst Gerda hade stort utbyte av vänskapen med Emma Zorn (hon avled 1942) efter Erik Axels död.
Som en extra bonus fick vi också stiga in i dagstugan i stora gården. Med några små förändringar och tillägg ter den sig likadan som på familjen Karlfeldts tid. I den öppna spisens järnhäll kan man se initialerna EAK.

Foto Birgitta Hellström


Efter drygt en och en halv timmes trevlig stund tillsammans avslutades visningen med ett stort tack till vår ciceron Gun Britt Berggren och även ett tack till familjen Berggren som under många år förvaltat gården och dess minnen på ett så pietetsfullt sätt.

Lämna en kommentar