Intervju med författaren till Doktorinnan på Stengården

Vid föredraget den  3 oktober  hade ca 60 personer kommit för att lyssna på f d intendent Christin Edström,

Christin Edström

som berättade om Axel Munthes hustru, som Edström  skrivit om i sin bok Doktorinnan på Stengården. Följande artikel skriven av Eva Lidén är tidigare publicerad i Dala Demokraten den 2 oktober. Foto: Eva Lidén.

Doktorinnan Munthe på Stengården” heter en nyutkommen bok om Hilda Pennington Mellor Munthe, kvinnan som fick Stengården, numera Hildasholm, i Leksand i present av sin make, den legendariske läkaren och byggherren till San Michele på Capri, Axel Munthe.
Hilda kan väl sägas ha levt lite i skymundan av sin berömde make, men Christin Edström, som arbetat tio år på Hildasholm, först som guide sedan som intendent, fick när hon slutade tillgång till ett antal dokument som sparats på vinden, bland annat doktorinnans brevsamling.
Utifrån den, vad hon redan visste, och andra insamlade fakta, bland annat i form av intervjuer, kunde Christin Edström skriva sin bok om Hilda och de två barnen, vilka tillbringade somrarna på det som då kallades Stengården. Det var parets söner Malcolm och Peter som efter Hildas död döpte om gården till Hildasholm.
Vem var då Hilda Pennington Mellor Munthe?

Doktorinnan Munthe

Som ett av två barn i en oerhört förmögen familj växte hon upp i en slottsliknande villa i Biarritz i Frankrike. Till familjens sällskapsliv räknades prinsar och prinsessor, kungar och drottningar från hela det dåvarande Europa.

Axel Munthe som då bodde och hade praktik bland annat i Rom och hade den europeiska (inte minst penninga-)eliten som kundkrets, träffade Hilda i Rom. Hon blev djupt förälskad och ville som hans äkta maka också gärna ta sig an rollen som hans vårdarinna, då han led av en alltmer försämrad syn.
De gifte sig och fick två söner. I Leksand byggde de ett sommarhus, Stengården – utöver de hem de redan hade i Frankrike, England och på Capri. Men de separerade efter en kort period. Även om de aldrig formellt skildes, levde de i praktiken inte tillsammans efter de första tolv åren.
I Bengt Jangfelts också oavlåtligt fascinerande bok om Axel Munthe ”En osalig ande” framställs Hilda som en rätt hård kvinna som nekade Axel att träffa barnen.
_ Ja, säger Christin Edström, Hilda hade svårt att träffa Axel efter separationen och höll länge barnen borta från honom. Han fick ingen riktig kontakt med dem förrän de blivit vuxna.

Hilda behöll Stengården efter separationen och det blev det ställe där hon kände störst hemhörighet. Hon inredde det kärleksfullt i den tidens Arts & Crafts-rörelsestil, liksom att hon lade ner mycket intresse och arbete i samma anda med trädgården. Till vänkretsen i Leksand hörde bland annat Zorns, Ottilia Adelborg och (Carl) Larssons i Sundborn.
Hilda försökte hitta sin plats i Leksand också via kyrkan och prästerskapet.

Axel Munthe levde sina sista år i en lägenhet på Stockholms slott. Hilda och Axel brevväxlade, och på slutet blev tonen dem emellan allt mer försonlig.
Hilda dog 1967, 91 år gammal, Stengården övergick till sönerna och döptes om till Hildasholm. Efter sönernas död omvandlades Hildasholm till en stiftelse. Adam, ett av Hildas barnbarn, är numera medlem i styrelsen för  Stiftelsen Hildasholm.

_ Mitt intresse för Munthes kommer i första hand från min mor som var mycket intresserad av Italien och antiken, säger författaren till ”Doktorinnan på Stengården” Christin Edström.
Intresset gick vidare till dottern Christin, som drömde om att arbeta på Hildasholm. I botten är Christin Edström ingenjör och arbetade tidigare inom livsmedelsindustrin och blev så småningom personalchef på Marabou.
_ I dag läser jag italienska och är aktiv inom Föreningen San Micheles Vänner. Jag besöker gärna San Michele där idag journalisten Kristina Kappelin är ny intendent.
Kanske blir det också så småningom en bok om Christin Edströms mor:
_ Den skulle vara rolig att skriva, säger Christin, som på onsdag håller föredrag om Hilda på biblioteket i Falun.
Eva Lidén

Lämna en kommentar