Gudrun Åhlberg-imaginistpionjär på Länsmuséet i Gävle

Gudrun Åhlberg -imaginistpionjär på Länsmuseet i Gävle

Text: Eva Lidén  Bilder: Eva Lidén och Birgitta Hellström

 

 Gudrun Åhlberg

Maskar, spindlar, nät, flygande ögonglober. Gudrun Åhlbergs världar studerades då Dalarnas kvinnohistoriska förening och Dalarnas Konstförening slog sig ihop om en resa för att ta del av Åhlbergs bilder på Länsmuseet Gävleborg.

 

Bedrägligt vackra ytor i hennes collage döljer mardrömslika scener. Återkommande motiv är till exempel hennes masker som dyker upp i bilderna och som spricker upp över mörka innanmäten.

Gudrun Åhlberg (1921-2014 ) testamenterade sin konstnärliga kvarlåtenskap till Länsmuseet. Hon var en av dem som 1948 startade konstnärsgruppen Imaginisterna, nära besläktade med surrealisterna, men med en mer utpräglad poetisk och magisk inriktning, ofta baserade på bilder som verkar hämtade ur det undermedvetna eller rena mardrömmar. Till Imaginistskaran hörde också sådana som Max Ernst, Max Walter Svanberg, Gösta Kriland och Jean Arp.

Konstintendent Kristina Lindkvist ledde inspirerat och kunnigt åhörarna genom Gudrun Åhlbergs världar och deras mångtydiga och ofta erotiska mytologi. Imaginisternas uttalade ambition var också att ”bildens verkliga jag ska smyga sig på betraktaren och orsaka en långsam, växande chockverkan”.

Konstintendent Kristina Lindkvist berättade inspirerat och initierat om Gudrun Åhlbergs bilder.
Konstintendent Kristina Lindkvist berättade inspirerat och initierat om Gudrun Åhlbergs bilder.

 

Lämna en kommentar