Flickan som reste ensam

Söndagen den 7 april Dalarnas museum berättade Ingemar Lindahl om Thora Dardel utifrån sin biografi Flickan som reste ensam. Föredraget drog 45 besökare.

Text Agneta Jansson Bild Birgitta Hellström

Ingemar Lindahl och Bodil Nordström Karydakis med Thora Dardel i bakgrunden

År 1919, alldeles efter krigsslutet, lämnade den unga  Thora Klinkowström ( 1895-1999) Sverige för Frankrike. Hur kunde en så ung person få resa till utlandet under en så turbulent tid? Ja, berättar författaren Ingemar Lindahl intervjuad av Bodil Nordström- Karydakis, det kanske berodde på hennes ovanligt fria uppfostran. Fadern var emot skolor och gav sina barn en uppväxt i rousseauansk anda.Barnen lärde sig t ex simma genom att kastas i vattnet med ett rep runt kroppen och fick plaska runt tills de drogs upp!

Thora gick före parisresan på konstskola i Stockholm och var särskilt intresserad av skulptur. Dessa studier fortsatte hon med i Paris och umgicks där i en stor krets av konstnärsvänner Till dessa hörde bl a Modigliano och Rolf de Maré (Svenska baletten i Paris). Det måste ha varit en omtumlande tid!

Under den här perioden korsades Nils Dardels och Thoras vägar då och då och det ledde så småningom till ett äktenskap som skulle vara i tio år.

Thora var en mångfacetterad kvinna med ett flertal intressen. Hon skrev för Bonniers Veckotidning och lärde sig också fotografera. Åldersskillnad och olikhet i umgänge och intressen medförde påfrestningar på äktenskapet och 1932 återvände Thora till Sverige där hon blev Nils Dardels agent och organiserade efter hans död (1943) utställningar av hans verk som ärvts av dottern Ingrid.

Om denna intressanta person berättade författaren personligt och engagerat. Jag kommer absolut att läsa hans bok Flickan som reste ensam. Gör det ni också!

Föreläsningen gavs i samarbete mellan Dalarnas kvinnohistoriska förening, Studieförbundet Vuxenskolan och Dalarnas konstförening.

Lämna en kommentar