Styrelse

 


Styrelsen 2018

Eva Lidén, Bodil Nordström Karydakis, Birgitta Hellström, Margareta Nilserud, Maria Wååg, Anna Hagland   (två ersättare saknas).

Ordförande: Birgitta Hellstöm telefon: 023-33003,

epost: birghel@gmail.com

Kassör: Maria Wååg, epost: waag.maria@gmail.com

Sekreterare: Bodil Nordström Karydakis

Margareta Nilserud Enberg   ansvarig för hemsida och facebooksida, 070-5224313

Eva Lidén

Ersättare:

Anna Brorsson, Eva-Lena Embretsén, Anna Hagland

 

 

Medlemsavgift: 150 kr per år (2019),  bankgiro: 5590-8503 swish:1235289251 ange ditt namn i meddelandefältet. 

 

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse 2016 

Verksamhetsberättelse 2015

Årsmötesprotokoll 2018

Årsmötesprotokoll 2017

Årsmötesprotokoll-2016

 

 

 

Adress till föreningen:

Dalarnas kvinnohistoriska förening, c/o Ordf. Birgitta Hellström, Promenaden 17,  79130 Falun, mobilnr 076-8647518