Dalarnas kvinnohistoriska förening

ÄR DU INTRESSERAD AV KVINNOHISTORIA?

Vi finns också på Facebook
fb-art  Dalarnas kvinnohistoriska förening

Föreningen bildades 1980 med syfte att dokumentera och väcka intresse för kvinnors historia, då den ofta glöms bort och kvinnorna själva tycker att den inte är så märkvärdig. Men det är den.

Ett projekt pågår där vi dokumenterar kvinnors liv. Vi är några medlemmar i föreningen som skriver ned olika kvinnors berättelser om deras yrken och liv. Vår avsikt är att vi längre fram skall sammanställa de olika berättelserna i bokform.

Är du intresserad av att skriva och vill ingå i projektgruppen, ta kontakt med oss.

Sammankallande: Yvonne Calles, mobil 072-3319677,  e-post: yvonne.calles@telia.com

Gästskribent i december 2015: Inger Hagdahl

Gästskribent i maj 2016: Svea Ernstsson

Vi som ansvarar för Dalarnas kvinnohistoriska förenings hemsida är:

Margareta Nilserud Enberg, mobil: 070-5224313  (huvudansvarig)
Yvonne Calles, mobil: 072-3319677  (Projekt: kvinnoberättelser)

Adress till föreningen:
Dalarnas kvinnohistoriska förening,
c/o Ordförande: Birgitta Hellström,
Promenaden 17,  791 30 Falun
eller via epost till kulturella27@gmail.com