Övrigt

Under rubriken Övrigt har vi samlat länkar till förbund, föreningar, muséer m m.

www.fredrikabremer.se

Föreningen arbetar sedan 1884 för tik mellan kvinnor och män med bland annat – den dolda kvoteringen i bolagsstyrelser, bra pension! jämställda löner, normkritik i skolan.

www.kvinnomuseet.se

Virtuellt, feministiskt museum med olika utställningar.

www.dea-kvinnomuseer.nu 

Dea-föreningen vill visa kvinnors insatser i kulturarvet. ”De som kan påvisa sin roll i det förflutna kan också vara med att definiera framtiden.”

Organisationen Kvinna till Kvinna bildades som en reaktion mot kvinnovåldet under Balkankriget och fortsätter att arbeta för jämlikhet.

www.mejaforening.se 

Förening för kvinnohistoria och genusforskning. Kvinnodatabasen Jämtlandskvinnor. Kvinnokarta Östersund.

www.kvinnligaakademiker.se 

Kvinnliga akademikers förening (KAF) – vill stimulera kvinnor som vill arbeta med utbildning och jämställdhet, nationellt och internationellt.

www.kvinnohistoriskt.se

XX Kvinnohistoriskt museum beläget i Umeå tar upp föreställningar om kön och makt, identitet och historia.

http://www.fogelstad.org/sida/3

www.ikf.sehotelljouren.se

IKF Malmö är idag en organisation som stöttar utrikes födda kvinnor för att dessa integreras i samhället och kan få ett jobb.

http://www.livstycket.com

Livstycket är ett modernt kunskaps-och deigncenter i Tensta och där försöker man kombinera konstnärlig verksamhet med teoretisk undervisning för utrikes födda kvinnor. Webbutik säljer fina produkter.

Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet: https://ikff.se

IKFF är en ”feministisk fredsorganisation som arbetar för att öka kvinnors deltagande i fredsprocesser.” … driver och påverkar frågor i FN samt är en svensk sektion av den internationella fredsorganisatonen Women’s International League for Peace and Freedom.


@kvinnohistoria presenterar varje dag en viktig händelse i en kvinnas liv.

www.selmalagerlof.org

Sällskapet har bland annat som syfte att understödja forskning om SL och hennes författarskap.