Möte med Kattis Karlsson Nordqvist, Dalarnas hemslöjdskonsulent

Foto: privat, DT, Lars Dahlström  Text: Margareta Nilserud Enberg Den 23 november 2016 besökte hemslöjdskonsulenten i länet Dalarnas kvinnohistoriska förening och presenterade sig själv, det historiska sammanhang hon ingår i och slöjdens ställning idag i Sverige. Många förgrundsgestalter inom hemslöjden nämndes såsom Lilli Zickerman med grundandet av Föreningen för svensk … Läs mer…